COVID-19: การบำบัดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วยเซลล์ต้นกำเนิด

COVID-19: การบำบัดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วยเซลล์ต้นกำเนิด

ในปัจจุบันมีรายงานความสามารถในการบำบัดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) การค้นพบนี้ ถูกรายงานในบทความเมื่อเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักชาวจีนด้วยการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด อย่างไรก็ตาม การบำบัดด้วยวิธีนี้ไม่ใช่การกำจัดหรือรักษาไวรัสโคโรน่าโดยตรง แต่มีหลักฐานสนับสนุนว่าผู้ป่วยติดเชื้อนั้นมีความสามารถในการต่อสู้และรอดชีวิตจากการติดเชื้อมากขึ้น

เซลล์ต้นกำเนิดนั้นมีความสามารถในการฟื้นสภาพและสร้างทดแทนเซลล์ในร่างกายได้โดยผ่านกระบวนการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลดการอักเสบ การหลั่งสารที่ช่วยปกป้องเซลล์ การขนส่งของไมโทคอนเดรีย (mitochondria) ลดการตายของเซลล์ ความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระ และช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ โดยผลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มการรอดชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า นอกจากนี้ยังพบหลักฐานที่ชัดเจนที่ระบุว่าเซลล์ต้นกำเนิดนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้อีกด้วย

Mirastemcells สามารถช่วยเหลือคุณในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิด

เซลล์ต้นกำเนิดและโดยเฉพาะเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์นั้นสามารถเคลื่อนที่ไปยังบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบและทำการผลิตสารต่อต้านการอักเสบได้อีกด้วย

ที่ Mirastemcells เราให้บริการทางการแพทย์ ในการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อหยุดการตอบสนองในทางพยาธิวิทยา ในขณะที่ต้องสงวนความสามารถไว้ใช้ในการต่อสู้กับโรคอื่นๆ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียในร่างกายของคุณ

COVID-19 คืออะไร?

ไวรัสโคโรน่า (CoV) เป็นไวรัสที่จัดอยู่ในวงศ์ขนาดใหญ่และเป็นสาเหตุของอาการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ตั้งแต่อาการหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่รุนแรงอย่างโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ( Middle East Respiratory Syndrome) (MERS-CoV) และโรคไข้หวัดมรณะ (Severe Acute Respiratory Syndrome) (SARS-CoV)

ต้นปีที่ผ่านมาได้มีการค้นพบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ซึ่งยังไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน หรืออาจเรียกว่า novel coronavirus (nCov)   องค์การอนามัยโลกได้ประกาศชื่อโรคอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 โดยมีชื่อว่าโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ coronavirus disease 2019 (COVID-19)

การระบาดของโรคได้เริ่มต้นที่ตลาดอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นซึ่งอยู่บริเวณตะวันออกของประเทศจีน และมีประชากรประมาณ 11 ล้านคน ตั้งแต่มีการรายงานผู้ป่วยไวรัส COVID-19 ครั้งแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2019  พบว่าตอนนี้มีผู้ป่วยในจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า 72000 คน และส่งผลกระทบต่อคนจำนวน 760 ล้านคน นอกจากนี้ยังพบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 2246 คนและมีการตายกว่า 31 คนจากทั่วโลก

อาการของไวรัสโคโรน่าประกอบด้วยอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจได้สั้น และมีอาการหายใจลำบาก ในผู้ป่วย COVID-19 รุนแรงนั้นสามารถมีอาการปอดบวม  อาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง และไตวาย  อาการเหล่านี้มีความอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยสูงอายุหรือคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว

ต้องการความช่วยเหลือ?

ที่ Mirastemcells เรายินดีที่จะนำเสนอการบำบัดโดยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อช่วยเหลือระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส ในขณะที่การขยายตัวของการติดเชื้อทั่วโลกนั้นอาจสัมพันธ์กับปัจจัยมากมายการใช้เซลล์ต้นกำเนิดถือเป็นหนึ่งในทางเลือกการรักษาเพื่อต่อสู้กับไวรัสและเอาตัวรอดในช่วงเวลาที่กำลังมีการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างในขณะนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.